ارتباط با مدیر

ارتباط با مدیریت

کاربران گرامی پورتال پاژه برگ سبزیست تقدیم به تمامی انسانها یی که بدنبال راهی برای بهتر زیستن هستند، امیدوارم توانسته باشم از حداقل تلاش خودم موقعیتی جهت فراگیری برابر برای گستره ی عدالت و آگاهی از به زیستی را فراهم کرده باشم .این حق همه انسانهاست که از فرصت برابر برای کسب مهارنهای زندگی بهره مند شوند.در  قسمت زیر میتوانید نظر،پیشنهاد وانتقادات وهمچنین ... ادامه مطلب »