جملات نغز بزرگان

 • خداوند به هر پرنده‌اي دانه‌اي مي‌دهد، ولي آن را داخل لانه‌اش نمي‌اندازد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • سخت كوشي هرگز كسي را نكشته است، نگراني از آن است كه انسان را از بين مي برد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد كه هميشه مي گرفتيد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • ما زمان را تلف نمي كنيم، زمان است كه ما را تلف مي كند
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • كار بزرگ وجود ندارد، به شرطي كه آن را به كارهاي كوچكتر تقسيم كنيم
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • كارتان را آغاز كنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن است
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • دشوارترين قدم، همان قدم اول است
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • آفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است كه شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • در انديشه آنچه كرده اي مباش، در انديشه آنچه نكرده اي باش
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • امروز، اولين روز از بقية عمر شماست
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • براي كسي كه آهسته و پيوسته مي رود، هيچ راهي دور نيست
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • اميد، درماني است كه شفا نمي دهد، ولي كمك مي كند تا درد را تحمل كنيم
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • آنچه شما درباره خود فكرمي كنيد، بسيار مهمتر از انديشه هايي است كه ديگران درباره شما دارند
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • هركس، آنچه را كه دلش خواست بگويد، آنچه را كه دلش نمي خواهد مي شنود
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • اگر هرروز راهت را عوض كني، هرگز به مقصد نخواهي رسيد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • كساني كه نمي توانند فرصت كافي براي تفريح بيابند، دير يا زود وقت خود را صرف معالجه مي كنند
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • صاحب اراده، فقط پيش مرگ زانو مي زند، وآن هم در تمام عمر، بيش از يك مرتبه نيست
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • وقتي شخصي گمان كرد كه ديگر احتياجي به پيشرفت ندارد، بايد تابوت خود را آماده كند
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • كساني كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • كسي كه در آفتاب زحمت كشيده، حق دارد در سايه استراحت كند
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • بهتر است دوباره سئوال كني، تا اينكه يكبار راه را اشتباه بروي
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • هرگاه مشكلي را مطرح مي كنيد، براي رفع آن هم راه حلي پيشنهاد كنيد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • آنقدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا راه شكست دادن را بياموزيد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • اگر خود را براي آينده آماده نسازيد، بزودي متوجه خواهيد شد كه متعلق به گذشته هستيد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • خداوند به هر پرنده‌اي دانه‌اي مي‌دهد، ولي آن را داخل لانه‌اش نمي‌اندازد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • از لجاجت بپرهيزيد كه آغازش جهل و پايانش پشيماني است
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • انسان هيچ وقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي‌زند كه خيال مي‌كند ديگران را فريب داده است
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • كسي كه دوبار از روي يك سنگ بلغزد، شايسته است كه هر دو پايش بشكند
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • هركه با بدان نشيند، اگر طبيعت ايشان را هم نگيرد، به طريقت ايشان متهم گردد
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • كسي كه به اميد شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • اگر جلوي اشتباهات خود را نگيريد، آنها جلوي شما را خواهند گرفت
 • [تصویر: www.hamdardi.com_2.net.jpg]
 • اينكه ما گمان مي‌كنيم بعضي چيزها محال است، بيشتر براي آن است كه براي خود عذري آورده باشيم
به کانال تلگرام سایت بپیوندید مطالب مارا در کانال ببینید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*